Integritetsförklaring - Gorenje

Integritetsförklaring

Företaget Gorenje ska säkerställa att personuppgifter tillhörande registrerade personer som använder företagets webbaserade tjänster och lösningar hanteras korrekt och konfidentiellt, med tillgänglighet och sekretess på rätt nivå.

Insamling och behandling av personuppgifter kommer att omfattas av lämpliga fysiska och logiska säkerhetsåtgärder. I de fall personuppgifter samlas in och behandlas enligt medgivande behandlas uppgifterna tills den registrerade meddelar företaget och tydligt drar tillbaka sitt medgivande.

Inga insamlade personuppgifter flyttas över till tredje land.

All åtkomst till personuppgifterna godkänns av företaget Gorenje GSI, d.o.o. och uppgifterna är endast åtkomliga för behörig personal. Ingen automatisk bearbetning eller profilering utförs utifrån de lagrade personuppgifterna.

Om du har frågor kring kontroll och behandling av personuppgifterna kan du skicka oss ett e-postmeddelande till denna adress: gdpr@gorenje.com.

Vid eventuellt missbruk av personuppgifter som behandlas och kontrolleras av Gorenje GSI, d.o.o. kan du kontakta behörig dataskyddsmyndighet:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

Fax: 08-652 86 52

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev