Maj 2017 Om meddelandet inte visas öppnar du det i webbläsaren.
 
 
 
 
Nya lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik Gorenje
 
 
 
 
 
 
Information till samtliga kunder med anledning av den nya lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
 

Vi, Gorenje Group Nordic A/S, skriver till Er med anledning av den nya lagen om punktskatt på kemikalier i viss elektronik såsom vitvaror. Enligt den nya svenska punktskatten inträder en skattskyldighet för den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror i Sverige.

Skattskyldigheten inträder dock vid olika tidpunkter beroende på om bolaget är s.k. ”godkänd lagerhållare” eller inte. Systemet med godkänd lagerhållare innebär att bolag ska kunna skjuta upp skattskyldigheten till ett senare tillfälle såsom när varorna levereras till en köpare som inte är en godkänd lagerhållare eller till detaljister och butiker.

Vi är ett av många företag liksom våra kunder/återförsäljare som berörs av denna punktskatt och i syfte att uppfylla våra åtaganden enligt denna lag har vi därmed valt att ansöka om att få bli godkänd lagerhållare. Därutöver kommer vi även att se över våra interna rutiner och förfaranden avseende bl.a. prissättning, fakturering, lagerhållning, leverans och redovisning av skattepliktiga varor. Vi kommer att snarast informera våra kunder om eventuella ändringar som berör dessa policy och förfarande (inklusive rutinerna avseende utbyte av information avseende denna punktskatt).

Mot bakgrund av ovanstående ber vi er därför om att snarast förse oss med information om ni som kund avser att ansöka om att bli godkänd lagerhållare i Sverige. Ert aktiva deltagande med att förse oss med begärd information är inte bara av vikt för oss, men även för vår gemensamma ansträngning att efterleva den nya svenska punktskatten. Därför emotser vi tacksamt ert skriftliga svar på denna fråga och information senast den 30 juni 2017. Vänligen skicka Era svar till mra@gorenjegroup.com Er lokala kontaktperson Country Manager Mats Rådby.


Med vänlig hälsning
Martin Riis
Nordic Commercial Director

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017.
 
         Alla rättigheter hävdas, reservation för ev. Tryckfel.