Diskmaskiner - Gorenje

Diskmaskiner

Allmänt – Nytt från 1 mars 2021:

Energimärkningen hjälper dig som konsument att minska din påverkan på miljön (och spara pengar) genom att välja produkter som förbrukar mindre energi.

Märkningen uppmuntrar också tillverkare att utveckla och investera i mer energieffektiv produktdesign.

De nya kraven på energimärkning kommer förhoppningsvis att leda till en ökad försäljning av energieffektiva produkter och är därför ett bra sätt att börja uppfylla EU:s mål om en 20-procentig minskning av energianvändningen.

Med hjälp av energimärkningen graderas en produkts energianvändning på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv.

Den nya skalan ersätter den tidigare skalan, som innehöll klasser som A +, A ++ och A +++.

Det är nu betydligt svårare att nå toppklassningen jämfört med tidigare A +++-markeringar.

Från och med den 1 mars 2021 gäller de nya klassifikationerna av diskmaskiner.

Energieffektivitetsklassen för diskmaskiner kommer även fortsättningsvis att baseras på Eco*-programmet.

Den standardiserade testbelastningen har anpassats i linje med det faktiska användarbeteendet, inklusive fler objekt som plastservis och grytor som realistiskt återspeglar modernt konsumentbeteende.

Torkeffektiviteten har tagits bort från dekalen och ersatts med en specifikation för programtid, baserad på Eco-programmet*.

Diskmaskinens energimärkning baseras framöver på 100 rengöringscykler i stället för årlig förbrukning (baserat på 280 cykler) som tidigare var fallet.

En QR-kod kommer också att införas som ger direkt tillgång till mer information om produkten i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling).

Där kan du enkelt hitta och jämföra energimärkta produkter.

Det nya energimärket:

1. Produktens QR-kod ger direkt åtkomst till din specifika modells information i den europeiska EPREL-databasen. Symbolen är en QR-kod (rutnätsmönster).

2. Produktens energieffektivitetsklass. Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A-G, där A är mest energieffektivt och G minst.

3. Produktens energianvändning i kWh/100 rengöringscykler, med Eco-programmet*.

4. Produktkapacitet i antal kuvert med Eco-programmet*. Mängden utrymme i maskinen per tvättcykel anges i antalet platser. Ett kuvert består av en förutbestämd uppsättning tallrikar, glas, bestick och serveringsfat. Symbolen för kapacitet är en bild på glas och tallrikar.

5. Produktens vattenförbrukning i liter per cykel med Eco-programmet* valt. Symbolen är en kran.

6. Produktens programtid i timmar och minuter med Eco-programmet*. Symbolen är en klocka med en pil.

7. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A) bullerklass. Buller i dB (A). Ju högre siffra, desto mer buller genererar maskinen. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att en skillnad på sex decibel upplevs som en fördubbling av ljudet. Den nya dekalen innehåller också en klassificering av det uppmätta ljudvärdet från A till D. Symbolen är en högtalare med ljudvågor.

Utöver detta måste även ett visst minimikrav för rengöringsprestanda och torkprestanda uppnås. Detta visas inte på energimärkningsdekalen men finns i produktinformationsbladen.

Det gamla energimärket:

1. Produktens energieffektivitetsklass.

2. Produktens energianvändning i kWh/år. Energianvändning per år för 280 tvättcykler.

3. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A). Symbolen är en högtalare med ljudvågor.

4. Produktens kapacitet i antal kuvert med Eco-programmet*. Symbolen för kapacitet är en bild på bestick, glas och tallrikar.

5. Produktens torkningseffektivitetsklass visas på en skala från A till G, där A betyder den torraste disken. Symbolen visar en tallrik med värmespolar.

6. Produktens vattenförbrukning i liter/år. vattenförbrukning per år för 280 tvättcykler. Symbolen är en kran.

Frågor och svar:

Vad är eco-programmet?

klicka för
förstora

Vilken typ av disk har vi i våra testdiskmaskiner?

klicka för
förstora

Vad är en QR-kod?

klicka för
förstora

Hur ser energieffektivitetsklass-skalan ut?

klicka för
förstora

Hur beräknar vi energianvändning?

klicka för
förstora

Vad menas med kapacitet?

klicka för
förstora

Vad betyder vattenförbrukning?

klicka för
förstora

Vad menas med programtid?

klicka för
förstora

Hur anges ljudnivån?

klicka för
förstora
Prenumerera på vårt nyhetsbrev