Spiskåpor köpguide - Gorenje

Spiskåpor köpguide

Huvudsyftet med en spiskåpa är att upprätthålla ett lågt tryck i köket så att matlagningsos begränsas i största möjliga mån. Men när dagens kunder väljer en spiskåpa är de inte bara intresserade av tekniska detaljer och kapacitet, utan även av extra funktioner och design. Spiskåpan har kommit att bli ett centralt designelement i det moderna köket, det mest iögonfallande föremålet i rummet. Det stora utbudet av spiskåpor borde kunna tillfredsställa alla smaker och behov. Men - hur väljer du den perfekta spiskåpan för just ditt kök?

Du bör tänka på följande när du ska välja enspiskåpa:

1. Var i köket kan eller bör du placera spiskåpan?

Ett brett urval av spiskåpor i olika utformningar med allt från integrerade, väggmonterade och frihängande till utdragbara modeller. Utöver sin prestanda ståtar dessa spiskåpor även med genuina material som exempelvis rostfritt stål eller en kombination av rostfritt stål och glas. De avancerade modellerna har elektronisk touchkontroll. Varje spiskåpa har sin egen distinkta stil och det är enkelt att välja en modell som bidrar med det där lilla extra till ditt kök. En tilltalande design är något som blir allt viktigare, men spiskåpan kan även bidra med en mycket praktisk belysning av spisen under matlagningen.

Väggmonterade spiskåpor
De monteras på väggen och skapar en klassisk köksstil. De finns i många olika storlekar och stilar och i olika material, vilket gör att de kan komplettera nästan vilket kök som helst och är ett säkert val. De vertikala modellerna lämpar sig speciellt väl för långa personer.

Fritt hängande spiskåpor
Den moderna köksarkitekturtrenden utan väggskåp gör att spiskåpan bör väljas ut noggrant. En av de mest eleganta lösningarna är den frihängande spiskåpan som också ger maximalt utsug av matos och ånga. De här spiskåporna kan fås i storlekar upp till 100 cm vilket möjliggör installation av olika typer av motorer. För bästa resultat bör de här spiskåporna ha en motor som installeras utanför köket (på vinden eller utomhus) eftersom det gör dem i stort sett helt tysta.

Inbyggda spiskåpor
Inbyggda eller integrerade spiskåpor finns i olika varianter och uppfyller olika behov. En av de mest uppenbara fördelarna med den här typen av spiskåpor är att du kan "gömma" dem och på så sätt strömlinjeforma ditt kök. Du kan dölja dem antingen i köksinredningen (t.ex. ett skåp), i taket eller i köksbänkskivan, vilket gör att du till och med kan placera din häll under köksfönstret.

Utdragbara fläktar
Utdragbara fläktar monteras under ett vägghängt köksskåp, och de är särskilt fördelaktiga om du önskar en fläkt som inte tar så mycket plats när den inte används. Denna fläkt dras ut när den skall användas.

Spiskåpor med centralutblås
Spiskåpor med central ventilation och utblås är speciellt utformade för byggnader med ett centralt ventilations-system. Det här är vanligt i hyreshus men förekommer också i villor med centralt ventilationssystem. Sådana spiskåpor behöver ingen motor eftersom utsuget sker centralt, vilket i sin tur medför lägre ljudnivå. Däremot kontrolleras de här spiskåporna på samma sätt som andra. I bostäder med ett sådant system är du också begränsad till de här modellerna eftersom vanliga spiskåpor skulle underminera ventilationssystemets effektivitet.

2. Hur stor är din häll/spis?

Vanligtvis är spiskåpan lika bred som själva spisen. Rekommenderat avstånd mellan spiskåpan och spisen är 65-75 cm eller mindre (beroende på spistyp).

Praktiska tips

  • Kom ihåg att slå på spiskåpan innan du börjar laga mat eftersom det maximerar spiskåpans kapacitet.
  • Vänta 15 minuter innan du slår av spiskåpan efter att du slutat laga mat för att låta de sista spåren av matos försvinna. Om din spiskåpa har timerfunktion, kan det vara praktiskt att använda denna.
  • Kom ihåg att aldrig öppna köksfönstret medan du använder spiskåpan eftersom det påverkar luftcirkulationen och kan medföra tryckförlust.

3. Hur stort är ditt kök?

Kapacitet. Beslutet om vilken kapacitet en ny spiskåpa ska ha, beror till stor del på hur stort köket är. Moderna boendetrender som i allt större utsträckning sammanfogar köket med matsal och vardagsrum har höjt standarderna för spiskåpornas prestanda. En bra tumregel är att spiskåpan ska kunna byta ut luften 10-20 gånger per timme. Exempelvis kommer ett rum på cirka 12 m2 att ventileras effektivt av en spiskåpa med en luftflödeskapacitet på minst 300 m3/t. 
m3/t 
Den nödvändiga utsugskapaciteten avgörs av hur stort köket är. Kökets volym kan beräknas enligt följande: kökets bredd x höjd x djup

Beräkning av hur stor effekt spiskåpan måste ha: köksvolym x 10. Observera att volymen för möbler och andra kökselement måste dras ifrån kökets volym, samt att uträkningen för vissa kök med stora, öppna ytor inte är användbar.

4. Hur viktig är ljudnivån för dig?

Tystgående drift. Eftersom köket har blivit det centrala utrymmet i moderna lägenheter, tänker man allt mer på spiskåpans ljudnivå. De avancerade modellerna har en speciell ljudisolering som gör dem mycket tystgående. Ljudnivån anges i decibel (dB).

Här följer några tips för att minska ljudnivån:

  • Extern motor
  • Kontrollera utsugsförhållandena
  • Använd runda, släta utsugsrör
  • Kontrollera den rekommenderade diametern för ventilationsslang eller -rör
  • Isolera utsugsslang eller -rör

5. Hur tänker du bli kvitt matos?

Utsugande eller återcirkulerande spiskåpa. Spiskåpor med utsug drar in matos och fångar upp ångor i ett filter samtidigt som odörer förs ut genom en ventilationskanal. Återcirkulerande spiskåpor drar in luft som är mättad av ånga och odörer i ett filter och skickar därefter tillbaka den renade luften till köket. I detta fall passerar luften genom ett kolfilter som avlägsnar matos och ånga, och den rena luften återcirkuleras tillbaka till köket.

6. Var vill du placera motorn?

Extern motor. Vilket är det bästa alternativet – en intern eller en extern motor? Om du väljer en extern motor måste den monteras i innertaket eller på utsidan av byggnaden. Externa motorer har vanligtvis bättre utsugskapacitet och eftersom de befinner sig längre bort från spiskåpan blir ljudnivån lägre i köket. Ljudnivån kan minskas ytterligare genom att man isolerar motorn.

7. Hur tänker du undvika tryckförlust?

Färre veck och böjar För att kunna utnyttja spiskåpans kapacitet maximalt är det mycket viktigt att utsugs-slang eller -rör har så få veck och böjar som möjligt. Hela utsugskanalen ska ha samma diameter som utsugsöppningen på spiskåpan. Kontrollera den rekommenderade utsugsdiametern (Ø) som är angiven på ventilationsröret. Använd helst ett slätt ventilationsrör för att minimera motståndet.

8. Vilka ytterligare funktioner vill du att din spiskåpa ska ha?

AdaptAir
AdaptAir
Mer
AdaptTech
AdaptTech
Mer
P.A.S.-system
P.A.S.-system
Mer
AdaptAir
AdaptAir
Patent har sökts för AdaptAirtekniken vilken säkerställer ett helt jämnt luftutsug över hela ytan. Ånga, lukter och orenheter kommer inte längre ut i luften i köket.
AdaptTech
AdaptTech
En särskild sensor som ställs in i automatiskt läge känner av nivån på orenheterna eller ångan, fukten och gaserna. Den anpassar fläkten automatiskt eller stänger av fläkten helt och hållet om den inte längre behövs.
P.A.S.-system
P.A.S.-system
Det innovativa perimetriska utsugssystemet suger inte bara ut luft genom den centrala delen utan riktar också utsugseffekten mot kanterna. På så sätt minskar både energiförbrukningen och bullernivån. Resultatet är ett effektivare utsug.
AdaptAir
AdaptTech
P.A.S.-system