Contact grill - Gorenje

Contact grill

KR1800EPRO KR1800EPRO Värmeeffekt: 1,800 W Enkel grillning
Snabb jämförelse
bättre / värre / + tillagd / saknas / ! kan ej jämföras
Besök
oss
YouTube
Facebook
Instagram
Dela med
andra
Facebook
Twitter
Håll dig
informerad
RSS